Marchewka Odrzutowa

Ideą występu grupy „Marchewka Odrzutowa” jest to, że jest on od początku do końca improwizowany. Teksty aktorów wymyślane są „na żywo”, bez przygotowanego wcześniej scenariusza. Występ składa się z krótkich scenek, tzw. „gier”, które mają swoje ramy, ale ich treść powstaje „tu i teraz”. Improwizacje współtworzą widzowie, którzy wpływają na dobór postaci, miejsca czy problemu wokół którego rozgrywa się wątek danej scenki. Ciągła interakcja z widzem oraz wciąganie go w budowanie kształtu całego widowiska jest wpisane w założenia jakie stawia sobie Marchewka Odrzutowa. Widzowie wciągając się kreowanie nowej rzeczywistości, z premedytacją stawiając występującym coraz trudniejsze wyzwania aktorskie. To wszystko sprawia, że występ „Marchewki Odrzutowej” jest za każdym razem wyjątkowy i niepowtarzalny.

Skład: Ewa Stasiewicz (kabaret hlynur), Mateusz Czechowski (kabaret hlynur), Bartosz Klauzinski (kabaret hlynur), Tomasz Łupak (kabaret Słuchajcie), Tomasz Peliwo (kabaret hlynur), Janusz Pietruszka (kabaret Słuchajcie), Jarosław Marek Sobański (kabaret Słuchajcie), Michał Zenkner (kabaret hlynur).