Klancyk!

Klancyk! składa się w większości z absolwentów Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej. Impro zajmujemy się od 2005 roku. Współpracowaliśmy z kołem naukowym Akademii Teatralnej oraz Staromiejskim Domem Kultury. Jako grupa Derast Flajszkloszen zdobyliśmy wyróżnienie na przeglądzie PUPA’06.

Jeden z członków grupy – Michał Sufin – od dwóch lat prowadzi warsztaty improwizacji teatralnej Improscena w ramach projektu Szkoła Widzów w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, w których udział bierzemy między innymi i my. Jako grupa prowadzimy warsztaty z impro dla grup licealnych, studenckich i innych. Prezentacje Improsceny, jak i występy grupy Klancyk!, odbywają się regularnie w warszawskim klubie Chłodna 25. Naszą grupę zobaczyć można również w innych miejscach w Warszawie (Resort, Powiększenie, U Artystów).

Ambicją naszej grupy jest badanie możliwości scenicznych amerykańskich i angielskich metod improwizacji oraz konfrontacja wyników tej pracy z publicznością. Jesteśmy w trakcie przygotowywania własnego formatu przedstawienia bazującego na improwizacji, wykorzystującego doświadczenie jakie wynieśliśmy z dotychczasowych występów, opartych na sposobach działania amerykańskich i angielskich grup impro w połączeniu z polskim kontekstem teatralnym, kulturalnym i społecznym.

Podejmowaliśmy współpracę z osobami zajmującymi się improwizacją teatralną, związanymi m. in. z Akademią Teatralną i Instytutem Teatralnym. Jesteśmy otwarci na kontakt innymi grupami o pokrewnych zainteresowaniach.

Strona internetowa: www.klancyk.art.pl i nasz fan page na Facebooku